Monday, May 21, 2018

TULE KIIRREAGEERIJAKS!!!

Foto:Reelika Riimand
Alates 2017 aasta sügisest oleme suurendamas oma kiirreageerijate üksusi. Eesmärk on 2021. aastaks komplekteerida 25-liik­melised üksused Ida ja Lääne prefektuuri ning suurendada Põhja prefektuuri üksust 65 ja Lõuna prefektuuri üksust 35 liik­meni. Eelkõige korrakaitselise põhiülesan­dega kiirreageerijad on igapäevane lisaabi patrullidele, samas on neil väljaõpe ja teadmised eriolukordade lahendamiseks. Õppused ning koolitused saavad olema põhjalikud ja põnevad ning tahame võima­likult kiiresti jõuda nii kaugele, et kiirrea­geerijad oleksid terves Eestis ühetaolise väljaõppetasemega.

Loe lisaks lisanduvate jõududeosas 

Milline on kiirreageerija töö

Kiirreageerija esmaseks tööks saab olema väljaõpe, et omandada tööks vajalikud oskused ja teadmised – näiteks taktikaline käitumine, laskmine ja relvastus või masside ohjamine. Edasi on põhiülesanneteks osalemine kiirreageerimispatrullis avaliku korra tagamiseks, rahvamasside ohjeldamine ning ohtlike isikute kinnipidamine.

KIIREAGEERIJA TÖÖ - VIDEO

Töö asukoht ja aeg

Ootame kiirreageerijaid nii Ida, Lõuna kui ka Lääne piirkonda, töö saab olema graafiku alusel.

⦁   LÕUNA prefektuuri koosseisus asuvad tööle nii korrakaitse kiirreageerimistalitus, mis saab asuma Tartus kui ka piirivalve kiirreageerimistalitus, mis asub Piusal.
⦁    IDA prefektuuri koosseisus asuvad tööle korrakaitse kiirreageerimine asukohaga Narvas ja  piirivalve  kiirreageerimine asukohaga Narvas
⦁    LÄÄNE prefektuuris saavad tööd korrakaitse suunaga kiirregaeerijad ning nende töökohaks saab Pärnu.
Foto: Reelika Riimand

Sooviksid olla üks meist?

Kiirreageerijaks kandideerimisel pead vastama kandideerimistingimustele ning läbima edukalt katsed.

Heal kandidaadil peab olema:
   
⦁    Vähemalt keskharidus, sisejulgeoleku valdkonna kogemus ning valmisolek läbida 1-aastane väljaõpe töö kõrvalt. Väljaõppe pikkus võib kujuneda ka 1,5 aastaseks, kui kandidaadil puudub varasem kogemus või haridus sisejulgeolekuvaldkonnas;

    väga hea eesti keele oskus ning vene ja inglise keele oskus vähemalt suhtlustasandil;
⦁    väga hea füüsiline ja vaimne vorm ning hea silmanägemine;
⦁    arvuti ja tehnikavahendite kasutamise oskus.

Kasuks tulevad teadmised politsei- ja/või militaartaktikast, eriettevalmistusest ja - varustusest ning politseitööks vajalike andmebaaside kasutamise oskus.

Millised isikuomadused ja võimed on heal kandidaadil?

Hea kandidaat on meeskonnamängija, ta on paindlik ning talub pinget ka kõige keerulisemates olukordades.
Hea suhtlemisoskus, järjekindlus ja kohusetunne viivad kindlasti sihile.

Millised on füüsilised eeldused

Kiirreageerimisüksuste ametnike kehalisele sooritusvõimele on oluliselt kõrgemad nõuded, kui muudes valdkondades. Sellest tulenevalt on kiirreageerijatele eraldi füüsilise sooritusvõime hindamise test.

Selleks, et katseteks ette valmistuda on hea üle vaadata, kas suudad ülesanded läbida või pead veel midagi treenima. Katseteni on jäänud 2 kuud, piisav aeg, et ennast parimasse vormi treenida.

Ülesannete 1-14 läbimiseks on sul aega 16 minutit.
Foto:Reelika Riimand


1.  Harki kokku hüpped 30 korda.
Lähteasend: Püsti seis jalad koos ning käed all peopesad vastu jalgu.
Sooritus: Hüppega üles, liiguvad jalad õlgade laiuselt harki ning sirged käed samal ajal liiguvad üles plaksuga peopesad kokku, seejärel hüppega lähteasendisse tagasi.
Vead sooritusel: jalgu ei hüpata vähemalt õlgade laiuselt harki, käte ülestõstmisel ei ole käed sirged ning peopesad ei puutu omavahel kokku.

2.  Rippes käte kõverdamine kangil, 3 korda pealt haardega, 3 korda alt haardega.
Lähteasend: liikumatus rippes kangil, käed pealt haardes ja sirged, jalad sirged.
Sooritus: keha liigub käte kõverdamisel üles, lõug peab ulatuma üle kangi, rippasendis on käed sirged. Haaret vahetatakse kangilt maha tulemata rippes asendis.
Vead sooritusel: rippes ei ole käed sirged, käte kõverdamiseks kasutatakse ülakeha hoogu või tehakse hooliigutusi jalgade ja kehaga, kangile hüpates jäetakse fikseerimata lähteasend, lõug ei ulatu üle kangi.

3.  Haaklöögid alt ülesse 10 korda käes 2x12.5 kg hantlitega.
Lähteasend: käed all ning kõverdatud täisnurga all hoides mõlemas käes 12,5 kg hantlit.
Sooritus: käed liiguvad vahelduvalt suunaga üles vähemalt pealae kõrguseni kümme korda. Ühe käe ülesliikumine tähendab ühte korda.
Vead sooritusel: lähteasendis ei hoita käsi täisnurga all, viies kätt üles ei liigu see vähemalt pealae kõrgusele.

4. Maast 40 kg kangi üles tõukamine sirgetele kätele 10 korda.
Lähteasend: 40 kg kang maas, sooritaja kangi juures jalad väikeses harkseisus, keha kallutatud ette või küki asendis kätega kangist kinni haare
Sooritus: lähteasendist rebitakse kang rinnale ning sealt tõugatakse kang üles sirgetele kätele
Vead sooritusel: kang lähteasendis ei puutu vastu maad, tõugates kang ülesse ei lähe käed sirgeks, jäävad küünarliigestest kõveraks.

5.  Käte kõverdamine 15 korda.
Lähteasend: eestoenglamang sirgetel kätel õlgade laiuselt või laiemalt käelabad vastu maapinda, keha moodustab õlgadest kandadeni ühe sirge,  jalad koos või veidi harki.
Sooritus: keha liigub lähteasendist alla suunas, et küünarliigestes tekib täisnurk või rinnakorv puudutab selle all maapinnal olevat instruktori rusikat.  Keha liigub üles kuni käed on sirged. Käte kõverdamisel ja sirutamisel peab keha moodustama ühe sirge.
Vead sooritusel: käte mittetäielik sirutamine; käte kõverdamisel nurk küünarvarre ja õlavarre vahel suurem kui 90 kraadi või rinnakuga ei puudutata vastu instruktori rusikat, käte kõverdamisel ei moodusta keha sirget (puusad liiga kõrgel või madalal, keha hakkab „lainetama“ ja hoogu andma), jalad liiga laialt.

6. Erineva raskustega hantlitega jooks. Raskused: 16 kg, 24 kg,  32 kg ja 32  kg ning joosta iga raskusega 20 meetrit.
Lähteasend: Sooritaja seisab väljamõõdetud kahekümne meetri pikkuse raja alguspunktis erinevat raskustega 16; 24; 32; 32 kg hantlite kõrval.
Sooritus: sooritaja võtab raskuse kätte, üks korraga, kergemast raskusest alustades ja viib 20 meetrise raja teise otsa ning asetab sinna maha. Tehes seda kõigi nelja hantliga.
Vead sooritusel: hantleid ei asetata etteantud kohta või ei läbita nõutud vahemaa.

7. Istesse tõusud kõhulihaste pingil 10 kg raskust rinnal 10 korda.
Lähteasend: sirge seljaga istumisasend, kaldega alla kõhulihastepingil, kätega  hoides rinnal 10 kg raskust; põlved kõverdatud ning jalad kinnitunud kõhulihastepingi vastavale konstruktsioonile.
Sooritus: keha liigub alla asendisse vähemalt paralleelselt maapinnaga, hoides raskust rinnal ning tehakse 45° keha pööre vaskule ning paremale poole.
Vead sooritusel: keha ei lasta korralikult alla asendisse, sooritamaks keha pöördeid vaskule ja paremale, raskust ei hoita rinnal.

8.  Kükid 50 kg kangiga turjal 10 korda.
Lähteasend: põlved lukustatud ja selg sirged, viiekümne kilogrammine kang turjal.
Sooritus: sügavkükid või kükid (reis vähemalt paralleelne põrandaga) ning tõustakse tagasi lähteasendisse.
Vead sooritusel: kükid ei ole piisavalt sügavad, lähteasendis ei viida keha ( jalgu ja keha ) täielikult sirgu.

9. Sõudeergomeeteril 500 m distantsi läbimine.
Lähteasend: istuv asend sõudeergomeetril jalad kinnitatud selleks ettenähtud jalutsile.
Sooritus:  vabalt valitud tehnika.
Vead sooritusel: ei läbita distantsi täies pikkuses.

10. Kerepöörded kolmekümne kilogrammine kang turjal 10 korda.
Lähteasend: püsti seisak jalad õlgade laiuselt harkis turjal 30 kg kang.
Sooritus: lähteasendist pööratakse keha, jalad paigal, küljega ette nii, et kang oleks vähemalt risti jalgadega. Iga keha pööre jalgadega risti asendisse on üks kordus.
Vead sooritusel: keha ei pöörata vähemalt risti jalgadega.

11. Rööbaspuul käte kõverdused 10 korda.
Lähteasend: toengripe rööbaspuudel, käed sirged.
Sooritus: käte kõverdamine küünarliigesest (nõutav vähemalt 90º nurk käsi- ja õlavarre vahel).
Vead sooritusel: lähteasendis ei teki küünarliigestesse täisnurk, käte sirutamisel ei ole käed küünarliigesest sirged, kasutatakse keha hoogu.

12. Jõutõmme seitsmekümne kilogrammise kangiga 10 korda.
Lähteasend: kang maas, sooritaja kehast kõverdatud ette ning hoiab kahe käega kangist kinni.
Sooritus: lähteasendist tõmmatakse kang maast lahti nii, et kogu keha (jalad ja selg) on sirge.
Vead sooritusel: tõmmates kangi maast lahti ei viida jalgu ega selga sirgeks, lähteasendis kang ei puutu vastu maad.

13. Selili  lamades asendis kuuekümne kilogrammise kangi surumine rinnalt 10 korda
Lähteasend: selililamang pingil, jalad maas, kang sirgetel kätel.
Sooritus: kang lastakse rinnale ja surutakse tagasi  sirgetele kätele.
Vead sooritusel: kang ei  puuduta rinda, kang ei suruta sirgetele kätele, pea tõuseb pingilt.

14. Sõudeergomeeteril 500 meetri distantsi läbimine.
Lähteasend: istuv asend sõudeergomeetril jalad kinnitatud selleks ettenähtud jalutsile.
Sooritus:  vabalt valitud tehnika.
Vead sooritusel: ei läbita distantsi täies pikkuses.

Jooks 5000 meetrit.
Distants läbida minimaalselt ajaga 40 minutit. Jooksu arvestuse võib sooritada teisel päeval.
Jooks toimub tasasel rajal sise- või välitingimustes.
Sooritus: pärast stardikäsklust läbitakse distants.
Vead: jooksu ajal kasutatakse kõrvalist abi, jooksja ei läbi kogu distantsi.
Foto: Reelika Riimand

Mida saame Sulle pakkuda

Pakume põnevat tööd ja eneseteostusvõimalust oma ala parimate seas ning võimalust panustada kiirreageerimise arengusse. Toetame tervislikke ja sportlikke eluviise ning peame oluliseks parimate tunnustamist, premeerimist ja esiletõstmist. Karjäärivõimalused meie organisatsioonis on väga head.

Kui antud töö tundub Sulle piisavalt väljakutset pakkuv ning Sa näeksid ennast panustamas turvalisema Eesti loomisesse, siis ootame Sind kandideerima!

⦁    kandideeri Lõuna piirkonna kiirreageerijaks SIIN;
⦁    kandideeri Ida piirkonna kiirreageerijaks SIIN;
⦁    kandideeri Lääne piirkonna kiirreageerijaks SIIN.

või saada oma elulookirjeldus otse piirkonna värbamisspetsialistile:
⦁    Ida – Signe Jõeäär, 3372242, signe.joeaar@politsei.ee 
Lääne – Jana Riisenberg, 4446526,    jana.riisenberg@politsei.ee 
⦁  Lõuna – Aire Simson, 7308723,  aire.simson@politsei.ee

Ametikohta puudutavatele küsimustele vastab Rauno Roosimägi, 6 149 120

Ära pikalt mõtle, sest kandideerimistähtaeg on 24.06.2018 ja katsed toimuvad juba augustis 2018.
Välja valitud kandidaati ootame enda juurde tööle hiljemalt 01.10.2018

Mida arvab kiirreageerija Märten oma tööst

No comments:

Post a Comment