Wednesday, June 14, 2017

SISEKAITSEAKADEEMIA VASTUVÕTT 2017Kelleks Sina soovisid lapsepõlves saada? Politseiametnikuks? 
Siis tule tee oma unistus teoks ja asu õppima Sisekaitseakadeemiasse. 
Peale õpinguid saad teha tõeliselt tähenduslikku tööd, mis aitab Eestimaa elukeskkonna turvalisemaks muuta.
  
Avalduste vastuvõtt  toimub 19.- 29. juuni 2017. Avaldusi saab esitada SAIS-is ja Sisekaitseakadeemias kohapeal aadressil Kase 61, Tallinn


  
Politseiteenistuse erialal on võimalik omandada nii rakenduskõrgharidus, kus õpe toimub  päevaõppe vormis ja kestab 3 aastat ning kutseharidus patrullpolitseiniku ja piirivalvuri erialal, kus õpe kestab 1,5 aastat. 

Õppe jooksul õpitakse näiteks, kuidas kaitsta avalikku korda, teostada riikliku järelevalvet, menetleda väärtegusid, anda esmaabi ning kaitsta teisi ja ennast kasutades enesekaitset, politsei kasutuses olevaid relvi ja erivahendeid. Osaletakse palju praktilises õppes ning praktikal. Võimalus on saada enda tasemele ja vajadustele vastavat keeleõpet. Õpe on eestikeelne, tasuta ning toimub politsei- ja piirivalvekolledžis Paikusel ja Tallinnas.

Kandideerimistingimused:
  • Eesti kodakondsus;
  • keskharidus või sellele vastav haridustase.
Vastuvõtukatsed:
Politsei- ja piirivalvekolledži kutsesobivusvestluse hindamiskriteeriumid
Muud vastuvõtutingimused:
  • taustakontrolli läbimine (vajalik täita isikuankeet, mis lisatakse avalduse juurde);
  • vastavus politseiametniku tervisenõuetele. Selleks suunatakse vastuvõetuks osutunud kandidaadid pärast õppimatuleku kinnitamist tervisekontrolli. Tervisekontrolli ei pea minema, kui on olemas viimase kahe viimase aasta jooksul välja antud kaitseväe tervisetõend.
 Kandidaatide paremusjärjestuse kujunemine:

    Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Pingerida moodustub gümnaasiumi lõputunnistuse kolme õppeaine - matemaatika, emakeel, võõrkeel - 50-punkti süsteemi teisendatud keskmise hinde (kuni 50 punkti) ja kutsesobivusvestluse tulemuse põhjal (kuni 50 punkti). Kuni 6 lisapunkti on võimalik teenida kehaliste katsete eest, kuni 10 lisapunkti gümnaasiumis läbitud sisekaitseõppe eest ning kuni 10 lisapunkti tippsportlike saavutuste eest. Seega maksimaalne punktisumma on 126 p.
 

Lisainformatsioon:
·         Vastuvõtu ajakava
  

Loe vastuvõtutingimuste kohta lähemalt Sisekaitseakadeemia kodulehelt


 

No comments:

Post a Comment