Thursday, December 10, 2015

Uuest aastast tõusevad sisekaitseakadeemia kadettide stipendiumid



Sisekaitseakadeemia  - 13

Siseministeerium otsustas alates uuest aastast tõsta sisekaitseakadeemia õppurite stipendiumi kolmandiku võrra.
Muudatuse kohaselt suurendatakse õppetööst nõuetekohaselt osa võtvale, üliõpilastele kehtestatud kohustusi järgivale ning õppetöös edasi jõudvale üliõpilasele makstavat põhistipendiumi 200 eurolt 260 euroni kuus, teatas siseministeerium.
Siseminister Hanno Pevkuri sõnul võimaldab suurem stipendium siseturvalisuse eriala valinud noortel paremini õppetööle keskenduda. „Sisekaitseakadeemias õpivad Eesti siseturvalisusesse panustavad inimesed, kellele on oluline tagada nii parimad väljaõppe tingimused kui ka võimalus täielikult väljaõppele pühenduda,“ ütles siseminister Hanno Pevkur.
Sel õppeaastal on sisekaitseakadeemias õppetööd alustanud või alustamas kokku 500 inimest, nende seas 40 sisejulgeoleku magistranti.
Sisekaitseakadeemia on siseministeeriumi haldusala kõrgkool, mis valmistab kutse-, kõrg- ja magistrihariduse tasemel ette spetsialiste laiale ringile sisejulgeolekuasutustele – politseile, piirivalvele, päästealale, samuti justiits- ning maksu- ja tollisüsteemile.

No comments:

Post a Comment