Thursday, October 16, 2014

Töövarjupäev Politsei- ja Piirivalveametis


Tulevane erialavalik on noortele üks raskemaid, kuid väga oluline valik elus. Otsuse tegemise teeb veel keerulisemaks valikute paljusus, milles noortel on tihti raske orienteeruda. Töövarjupäeva  eesmärk on pakkuda noortele võimalust tutvuda oma tuleviku unistuste ametiga ja seda ametit täitva inimese igapäevaste tegemiste ja töökohustustega.
Eelmisel aastal käisid meie töö ja erinevate valdkondadega tutvumas 180 koolinoort. Töövarjuks oldi politseinikele, piirivalvuritele ning kodakondsus- ja migratsiooniametnikele. “Igapäevaselt kuulen raadiost, näen televiisorist ja loen lehtedest uudiseid, mis puudutavad politseinike tööd. On aga palju detaile, millest mul enne seda päeva polnud aimugi. Näiteks seda, et isegi kummikindaid peavad kriminalistid karbist võtma nii, et nende enda sõrmejäljed kinnaste välispinnale ei jääks,“ rääkis üks osalejatest.
Sel aastal on üleriigiline töövarjupäev 20. novembril ja kõigil, kes soovivad meie töötajatele töövarjuks tulla palume oma soovist teada anda hiljemalt 10. novembriks e-meili aadressile mai-liis.kirsipu@politsei.ee
Pange kirja ka millise valdkonnaga sooviksite lähemalt tutvuda.

Meie ise loodame, et nii mõnestki töövarjupäeval osalejast saab tulevikus meie kolleeg!

  
 

No comments:

Post a Comment