Monday, June 10, 2013

Kadetielust Politsei- ja piirivalvekolledži Paikuse koolis

Alljärgnev artikkel on Sisekaitseakadeemia ajalehest „Verbis aut Re“, et anda Sulle kui potensiaalsele Sisekaitseakadeemia kadetile reelne pilt kadeti elus toimuvast.

Kadetinädal Politsei- ja piirivalvekolledži (PPK) Paikuse koolis

Kuigi politseiteenistuse kõrgharidusõppe 1. ja 2. kursuse kadetid ning ka kaug- ja täiendõppijad veedavad osa oma õppeajast just politsei- ja piirivalvekolledži Paikuse koolis, siis kooli püsielanikeks võib sel õppeaastal pidada politseiametniku eriala kutseõppe rühma PaS120.
Selle õpperühma kadette eristab teistest õppuritest tõsiasi, et nende õpe kestab vaid aasta ja juba eeloleval sügisel asutakse üle Eesti politseiametnikena tööle. Teooriaõpe lõpeb neil Paikusel aprillis, sellele järgneb kuuajaline „suvepuhkus“, siis kestab juunist augusti keskpaigani praktika ning seejärel juba lõpueksam ja -aktus.
PPK direktor Aivar Toompere tutvustab Ida prefektuuri piirivalvekoloneli prefekti ülesannetes Aimar Kössi, kes tuli kadette Ida prefektuuri tööle värbama
Arusaadavalt tähendab lühike õppeaeg väga intensiivset õppetööd – pole harvad päevad, kui tunnid lõpevad õhtul napilt enne kella kuut. Pikad koolipäevad küll väsitavad, kuid kadetid selle üle liigselt ei kurda. „Minu arvates on see ühtepidi veidi väsitav, kuid samas parem variant kui poolikud päevad, sest kogu päev on tegevust ja aeg läheb kiiremini. Arvestades pikki päevi on kodutöid ka vähem, mis on positiivne,“ räägib rühmavanem Robert Vahter.
Pas120 kadetid loengus
Suur osa õppetööst on praktiline – lihvitakse enesekaitsevõtteid, õpitakse lahendama olmetülisid, alarmsõidukiga sõitmist, kadunud inimeste otsimist metsast, käiakse laskmas jne. Selle kõrval ei puudu politseitöös väga vajalike õigus- ja suhtlemisalaste teadmiste omandamine.
PaS120 kadetid hubases koolisööklas einestams
Juba õpitut on PaS120 kadetid saanud proovile panna politseioperatsioonidel. Osaletud on mitmel alaealiste õigusrikkujate tabamisele suunatud operatsioonil, „Kõik puhuvad“ operatsioonil ning viimati anti oma panus Tartu maratoni korraldamisele. Lisaks osaleti jaanuaris Väike-Maarjas peetud päästekooli lõpusõjas, kus täideti politseilisi ülesandeid.
Päev Paikusel algab õppuritele umbes 1,5 kilomeetri pikkuse hommikujooksuga kell 7. Nii vara ei pea end voodist välja ajama vaid need, kes füüsilised katsed on väga heale tulemusele sooritanud ja eduka esinemise eest spordivõistlustel või muul põhjusel on jooksust vabastatud. Loomulikult kuulub iga tavapäeva juurde söök kolm korda päevas. Ka oma ühiselamutubade koristamine on regulaarne tegevus, mille tulemusi õppedistsipliini vanemspetsialist pisteliselt kontrollib.
PaS120 kadetid näitavad enesekaitsevõtet
Kuigi koolipäevad on pikad ja väsitavad, on õpperühma PaS120 kadetid ka õppetööväliselt aktiivselt. Pärast tunde veedetakse aega sportides: võimlas palli mängides, matisaalis enesekaitsevõtteid harjutades ja jõusaalis. PPK rühmadevahelisel saalihokivõistlustel saavutas PaS120 esindus esikoha ja saalijalgpallis 3. koha. Lisaks sportimisele võetakse aktiivselt osa ülekooliüritustest – näiteks vastlapäeval peetud liuvõistlusel edestati isegi õpetajate võistkonda. Rühmaga korraldatakse ka ühiseid seltskonnamänguõhtuid, koos on käidud bowlingut veeretamas ja uisutamas. „Võrreldes teiste rühmadega võin öelda, et meie rühmas on elukogemust rohkem – me teame, et just seda tööd tahame me teha. Abivalmidus, koostöö ja üksmeelne nõusolek midagi teha on kindlasti PaS120-le iseloomulikud,“ lausus rühmavanem Vahter.
Tundideväline aeg möödub sporti tehes
Paikuse kooli kohta jagub PaS120 rühmavanemal vaid kiidusõnu: „Hea kollektiiv, meid võetakse kui kolleege, mitte kui õpilasi ning õpi- ja elamistingimused on samuti head.“


Paikuse kooli õpperühma PaS120 kadeti
Teele Saarestiku tekst
ja sekretäri-asjaajaja
Sirle Kodasma fotod

No comments:

Post a Comment