Tuesday, April 9, 2013

Politsei- ja Piirivalveametist

 
Politsei- ja Piirivalveameti põhiülesanneteks on Euroopa välispiiri tagamine; kodakondsuse määratlemine, dokumentide väljastamine; turvalisus ja avalik kord riigi sees ning kuritegude menetlemine ja ennetamine.

Need ülesanded jagunevad neljaks valdkonnaks: piirivalve, korrakaitse, kriminaalpolitseitöö ning kodakondsuse- ja migratsiooni valdkond. Inimeste esimeseks kontaktiks nende kodukohas on nelja regionaalse prefektuuri allüksused olgu selleks siis konstaablipunkt, kordon või kodakondsus- ja migratsioonibüroo teenindus. 
 
Politsei- ja Piirivalveamet - koostöös loome turvalisust!
 

 

No comments:

Post a Comment