Wednesday, November 25, 2015

Piiri valvamisest

Nii nagu vanasti, on ka täna üks piirivalvuri tööülesannetest jalgsi piiril patrullimine. Aga piirivalvur võib olla ka täpne ja pühendunud reisidokumentide kontrollija, tipptehnoloogiat tundev insener, piloot või hoopis laevakomandör.

Maismaapiiril patrullival piirivalvuril on töö tegemiseks mitmeid abivahendeid alates eriväljaõppe saanud koerast kuni öövaatlusseadmete või ATVni välja. Lähiaastatel saab valmis moodne piir ning see annab piirivalvurite käsutusse uued andmebaasid, erinevad kaamerapildid ja info sensoritelt. Seega sobib piirivalvuri amet nii tehnikast huvituvatele kui ka loodust ja loomi hindavatele inimestele.

Moodsas piirivalvamises on vajalik koostöö erinevate üksuste vahel. Maismaapiiri valvamist toetab Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) lennusalk. Lennusalk on üksus, mille liikmed täidavad väga erinevaid ülesandeid: mere- ja maismaapiiri valvamine, otsingu- ja päästetööd, merereostuse avastamine, politseioperatsioonide julgestamine ja abivajajate transportimine arstide hoole alla. Nende ülesannete jaoks on PPA-l nii helikopterid kui ka lennukid.

Merel ja piiriveekogudel toimuva jälgimiseks on kasutusel laevad, kaatrid, paadid ja hõljukid. Lisaks piiririkkumiste tuvastamisele, tuleb piirivalvuritel aidata merel või piiriveekogul hätta sattunud inimesi. Nende töö on ka kontrollida, kas kalameestel on vajalikud paberid korras ning rääkida väikelaevajuhtidele päästevesti vajalikkust ja kontrollida aluste merekõlbulikkust.

Lisaks kirjeldatule, kohtame piirivalvurit ka lennuki pardale minnes või autoga Eesti piiri ületades. Passikontrollis on piirivalvuri ülesanne uurida päritolult üha põnevamaks muutuvaid reisidokumente ning avastada dokumentide väärkasutused ja võltsingud. Selles töös on igapäevaseks kaaslaseks luup, valgustusseade ja hulk andmebaase.

Kõige tähtsam on aga piirivalvuri hea suhtlemisoskus. Kuigi Schengeni ala tõttu on lennujaama igapäevaseks töövahendiks automaatselt avanevad piirikontrolli väravad, on tarvis reisijatega vesteldes välja selgitada, kas paberile kirja pandud reisi eesmärk, seda kinnitavad dokumendid ja reisija tegelikud kavatsused ikka langevad kokku.

Piirivalvuri töö on rahvusvaheline ja piiri valvamine on sarnane nii Eestis kui Euroopa lõunapiiril. Nüüd, kus üle EL lõunapoolsete riikide piiride saabub Euroopasse hulgaliselt sisserändajaid on üha sagedasem, et Eesti piirivalvurit kohtab Kreekas, Itaalias, Bulgaarias, Sloveenias, Ungaris või mõnes teises ELi liikmesriigis tööd tegemas.


Igal aastal käib välismaiseid kolleege aitamas ligikaudu 100 piirivalvurit. Töölõike on erinevaid, alates ebaseaduslike sisserändajate küsitlemisest ja passide kontrollimisest kuni laeva, lennuki või vaatlusbussiga piiri valvamiseni välja.

Nagu eelnevast järeldada võib, on piirikuritegude ennetamiseks ja tõkestamiseks vajalik infovahetus välispartneritega, e-piirikontroll ja osalemine rahvusvahelistel ühisoperatsioonidel. Kuigi tehnika ja e-lahendused võimaldavad mõista, mis piiril parasjagu toimub ja milliste jõududega reageerida, pole võimalik inimesi täielikult tehnikaga asendada. Sestap on piirivalvuril lisaks arvuti taga töötamisele vaja pidevalt treenida tähelepanelikkust, piiririkkumistele reageerimist ning salakaubavedajate või seadusliku aluseta riigis viibijate tabamist.

No comments:

Post a Comment