Monday, April 29, 2013

Piirivalve tegemistest merepääste valdkonnas

Sellel kevadel viiakse piirivalvevaldkonnas läbi merepääste baaskoolitus ning osalema on oodata ligi 100 piirivalvurit. Eesmärgiks on koolitada välja pädevad ning kogenud piirivalvurid ning teised merepäästet teostavad ametnikud.

Õppekava teoreetiline osa on koostatud Eesti ja Soome merepääste ning Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) nõuetele baseerudes ja parimale praktikale tuginedes. Koolituste üheks oluliseks aluseks on rahvusvaheline lennu- ja merepääste käsiraamat IAMSAR (International Aeronautical and Maritime Search And Rescue manual) ning otsingu- ja päästetöödel osaleva merepäästeüksuse (SRU) metoodiline juhis. Kuid ka praktilises osas saavad õppijad põhjaliku kogemuse: viiakse läbi praktika simulaatorites, avamerel ning sisebasseinides, kasutatakse kopterit ning mitmeid kaatreid jmt PPA tüüpvarustust.
25. aprillil toimus merepääste baaskoolituse esimene aste Kopli lahel, millest ülevaate annavad allolevad fotod.

 
No comments:

Post a Comment