Wednesday, November 25, 2015

Korrakaitsepolitseist

Korrakaitsepolitseinike töö on meie tegevusvaldkondadest kõige rohkem nähtav ja selles mõttes ka kõige nõudlikum. Politseivorm, kollased vestid, vilkurid ja sinivalged autod on see, millega politseid kõige enam seostatakse. Siiski on ka mundrikandjate seas omad väga kindlad eripärad ja valdkonnad.
Patrullpolitseiniku amet nõuab tahtmist ja oskusi inimestega suhelda, neid kuulata ja neile asju selgitada. Kuigi patrullide vööle on kinnitatud püstol, kasutatakse seda haruharva ning igapäevatöös tekkivaid konflikte lahendatakse just hea suhtlemisoskusega. See amet nõuab rahulikkust, kaalutletust ja avatud meelt.Korrakaitsepolitseinik vajab teadmisi mitmest valdkonnast. Ühelt poolt tuleb hästi tunda seadusi, teisalt ka taktikalisi oskusi. Näiteks korterilärmile või peretülile reageerides võib politseinikku ees oodata relvastatud ja agressiivne pereisa. Ohtu kujutavate sündmuste korral tuleb ette vilkurite saatel läbi linna sõitmist, aga liigelda tuleb nii, et keegi ohtu ei sattu. Vahel tuleb kurjategija peatamiseks teda taga ajada, seda nii jala, sõiduautos kui ka lõhna üles võtnud neljajalgse järel.
Eelkirjeldatu kõlab nagu film. Ainult selle vahega, et politseinik on päris luust ja lihast inimene, kellel on vaid üks elu. Seetõttu on politseiniku tegevuse üks peamisi alustalasid tema enda ja paarimehe turvalisus. Ehk korrakaitse on alati meeskonnatöö alates vahetust alustavast patrullpaarist kuni jaoskonna, prefektuuri või kogu valdkonna tasandini välja.

Nagu eelnevast võib järeldada, on välitöö kandvaks jõuks patrullpolitseinikud. Need on mehed ja naised, kes reageerivad inimeste abikutsetele ning tagavad avalikku korda tänavatel. Kui juhtub, et olukord kisub ärevaks ja vaja on täiendavaid abijõude, siis tulevad mängu politsei kiirreageerijad. Kiirreageerijad keskenduvad kurjategijate kinni pidamisele ning nende teadmised, varustus ja relvastus aitavad ohtlikke juhtumeid lahendada. Lisaks üldfüüsilisele vormile treenivad nad, kuidas pätti loetud sekunditega autost välja saada, tundmatu planeeringuga hoonesse turvaliselt siseneda või agressiivset seltskonda ohjata. Samas käivad nad treenimise ja kurjategijate kinnipidamise kõrvalt ka tänavatel patrullimas.

Piirkonnapolitseinikud on inimese esimesed abimehed kodukandi turvalisust puudutavate probleemide lahendamisel. Oma muredest saab neile rääkida muuhulgas vastuvõtuaegadel ja neil on oma kindel tööpiirkond, mida teada ja tunda.

Omaette töövaldkond on noorsoopolitseil, kelle peamine roll on alaealiste õigusrikkumiste ärahoidmine ja töö seaduse vastu eksinud noortega. Peamiselt noorte, ent üha enam ka erinevates eas inimeste abistajateks, on veebikonstaablid, kelle ülesanne on internetis inimeste nõustamine, küsimustele vastamine ja vajadusel info edastamine.Kuigi kõik korrakaitsepolitseinikud annavad oma panuse turvalise liikluse tagamiseks, on ka hulk eraldi liiklusjärelvalvele keskendunud politseinikke, kelle töö sisu on liiklusohutuse tagamine. Samuti on eraldi avariipolitseinikud, kes teevad liiklusõnnetuste sündmuskohtadel näiteks mõõtmistöid, pildistavad, fikseerivad asjaolusid ja võtavad ütlusi.

Päris omanäoline valdkond on korrakaitses künoloogia ehk teenistuskoerte ja koerajuhtide töö. Nemad otsivad koerte abil kurjategijaid, asitõendeid ja ka kadunud inimesi.
Hädas olijate esimeseks kontaktiks on Häirekeskuse spetsialistid, kes annavad edasi väljakutsete sisu politseile, kiirabile ja päästeametile. Nad peavad loetud minutitega saama sündmusest pildi ette. Seda ka siis, kui helistaja on vigastatud, ei räägi riigikeelt või on joobes. 

Korrakaitsepolitsei peaeesmärk on õigusrikkumiste ära hoidmine. Oleme oma rolli sõnastanud just nii, et iga meie tegevus võiks lähemas või kaugemas perspektiivis hoida ära uusi süütegusid või õnnetusi. Nii saame luua turvalisuse nii kodudes kui ka liikluses.


Sulle sobib korrakaitsepolitseiniku elukutse, kui:
 • pead kalliks isamaad ja selle iseseisvuse hoidmist
 • soovid, et Eestis oleks turvaline kõikidel inimestel, nii elanikel kui ka külalistel
 • oled oma hoiakutelt ja põhiväärtustelt aus ning õiglane
 • väärtustad riigiametniku kindlat teenistust ja mõistad sellega kaasnevat vastutust
 • oled vaimselt ja füüsiliselt terve ning tugev
 • oled julge ja otsusekindel soovid huvitavaid väljakutseid
 • oled tähelepanelik ja terane
 • oled rahulik ja oskad maandada stressi
 • oled iseseisva mõtlemisega ja oskad väärtustada ka meeskonnatööd
 • oled viisakas ja oskad suhelda erinevate sotsiaalse taustaga inimestega
 • Sul on soov professionaaliks saada
 • mõistad, et oled politseinik ka väljaspool tööaega.

Selleks, et saaksid hinnata enda sobivust politseiametniku ametikohtadel, palun tutvu politseiametnike kutsesobivus- ja tervisenõuetega.


No comments:

Post a Comment