Wednesday, April 24, 2013

Koostööst Politsei- ja Piirivalveametis

Politsei- ja Piirivalveamet teeb turvalisuse tagamise nimel koostööd kõigi sisejulgeoleku valdkonna organisatsioonidega. Samuti teiste riikide politseiasutustega ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, rääkimata tihedast koostööst PPA erinevate osakondade vahel. Üks asutuse olulisi ülesandeid on võitlus ebaseadusliku sisserändega ja seda mitte üksnes Eestis vaid kogu Euroopas. Tegemist on keerulise ja mahuka ülesandega, mille täitmine eeldab eriti tõhusat koostööd ja usaldusväärseid tugisüsteeme.

Loodud on lühifilm, mis tutvustab ühe elulise näite põhjal PPA erinevate valdkondade vahelist koostööd võitluses ebaseadusliku sisserände organiseerimisega.

No comments:

Post a Comment