Wednesday, November 25, 2015

Kodakondsuse ja migratsiooni valdkonnast

Oma uut passi või ID-kaarti/elamisloakaarti käes hoides puutume otseselt kokku PPA kodakondsus- ja migratsioonivaldkonna ametnike tööga. Nende õlgadele langeb veel digitaalses keskkonnas toimetamiseks mõeldud digitaalse isikutunnistuse ning mobiil-ID arendamine ja väljaandmine. Ka Eesti kodakondsuse taotlusted jõuavad kodakondsus- ja migratsioonibüroo töötajate lauale.
Selleks, et teha igasuguse dokumendi võltsimine ja väärkasutamine võimalikult raskeks, peab see olema turvaline. Arendusosakonna eksperdid peavad olema kursis nii Eestis tabatud võltsingutega kui ka värskete turvalahendustega kogu maailmast. Eksperdid peavad lisaks riigisisesele infole olema kursis ka rahvusvahelise õigusega. PPA ametnikud on avastanud varastatud dokumente, topeltidentiteedi juhtumeid, võltsinguid ja nn pseudo- või fantaasiadokumente. Viimaste puhul võib markantsemate näidetena esile tuua passe, mis on saanud oma nime mõne naftaplatvormi või hoopis Atlantise järgi.

PPA tegeleb ka välismaalastega. Kui välismaalane tahab Eestis pikemat aega õppida või töötada, siis on tal vaja elamisluba ning seda tõendavat elamisloakaarti. Kiiremad tööasjad saab ära ajada ka viisa abil. Kui välismaalane on aga kuulnud Eesti e-rakendustest ja ta tahab neid kodust lahkumata proovida, siis on seegi võimalik. Eestist väljaspool elavatele välismaalastele pakutakse selleks tarbeks digitaalset identiteeti ehk E-residendi digi-ID.


Hetkel järjest kasvav on rahvusvahelise kaitse ehk pagulase staatuse soovijate osakaal. Varjupaiga saamiseks tuleb esmalt teha kindlaks, kellega on tegu. Aga kuidas seda teha, kui inimesel pole ühtegi dokumenti? Siin tulevadki mängu migratsioonibüroo töötajad, kes peavad mitmeid tunde kestvate intervjuude abil kindlaks tegema, kust on inimene pärit. Päritolu kindlaks tegemiseks võib paluda inimesel kirjeldada loodust tema kodukohas või piirkonnas räägitava dialekti eripärasid. Eksootilisemate keelte puhul kaasatakse tõlk videosilla abil. Migratsioonijärelevalve teeb tihedat koostööd piirivalve ja politseiametnikega, et tulla toime isikutega, kes ei ole legaalselt riigis. Kuna see protsess võtab üksjagu aega, ootavad varjupaigataotlejad oma otsust kas Harkus asuvas kinnipidamiskeskuses või varjupaigataotlejate majutuskeskuses.

Kahjuks on välismaalaste seas ka neid, kes lennupileti ostmise ja viisa taotlemise asemel kasutavad teisi variante. Näiteks võivad nad ujuda ööpimeduse varjus üle Piusa jõe. Selliste juhtumite ehk ebaseadusliku rände tõkestamisega tegeleb piiri- ja migratsioonijärelevalve talitus. Kui mõni ebaseaduslikult riigis viibiv inimene politseioperatsiooni käigus tabatakse, siis kohustatakse teda Eestist lahkuma. Riigist lahkumiseni peetakse ebaseaduslikult riigis viibivaid inimesi kinni Harku kinnipidamiskeskuses.


Tavaliselt saadetakse kaugematest riikidest pärit inimesed koju lennukiga. Teiste lennureisijate turvalisuse ja välismaalase koduriiki jõudmise tagamiseks võib olla vajalik ka saatemeeskonna kaasamine. Välismaalaste konvoeerimisega tegelevad selleks eriväljaõppe saanud politseiametnikud. Nagu eelnev tõestab, on migratsioonibüroo, piiri- ja migratsioonijärelevalve talituse ning arendusosakonna tööpõld sõna otseses mõttes globaalse haardega.

PPA poolt väljastatavaid dokumente valmistavad dokumenditrükikeskuse töötajad. Kui inimene on taotlenud passi või elamisloa ning ta soovib dokumente kätte saada, peab ta külastama PPA teenindussaali, mille töötajad teevad kõik, et dokumentidega seotud toimingud oleks taotleja jaoks kiired, mugavad ja korrektsed. Teenindussaalides ootame tööle inimesi, kes on head suhtlejad ja soovivad inimesi aidata. Kiiremate probleemide või murede korral on väga oluliseks info saamise allikaks politsei infotelefon 612 3000.

Sulle sobib töö migratsiooni valdkonnas kui:

  • huvitud migratsioonitemaatikast
  • soovid osaleda infotehnoloogiliste lahenduste arendusprotsessis
  • mõistad õigusakte ja oskad neid ka teistele selgitada
  • oled empaatiavõimeline ning valmis suhtlema eri rahvustest ja rassist inimestega
  • pead lugu kvaliteetsest klienditeenindusest
  • oled rõõmsameelne ja hea suhtleja
  • hindad nii meeskonnatööd kui iseseisvat panustamist.No comments:

Post a Comment